ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ (23-4-2017)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ (23-4-2017)kyriakithoma02

ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ
 
Ὁ Θωμᾶς, μέ τή στάση του, ἐκφράζει τήν τάση τοῦ ἀνθρώπου γιά ἔρευνα. Ἀπό τή φύση του ὁ ἄνθρωπος θέλει νά ἐρευνᾶ, νά τά ἐλέγχει ὅλα. Ἡ Θεότητα ὅμως, ἡ αἰωνιότητα, τό ἄναρχο, τό ἄπειρο, τά μυστήρια, δέν ὑπόκεινται ἔλεγχο. Δέν ἐρευνῶνται, δέν ἀποδεικνύονται. Καί ὅμως ὑπάρχουν.
Ὁ Θωμᾶς ζήτησε ἔλεγχο τοῦ μυστηρίου ἀπό καλή πρόθεση καί δέν τοῦ τό ἀρνήθηκε ὁ Χριστός. Τοῦ ἐπέτρεψε νά Τόν ψηλαφίσει.
Ὁ ἴδιος ὁ Χριστός ἀρνήθηκε στό σατανᾶ, στό Σαραντάριο ὄρος, νά κάνει τά λιθάρια ψωμιά, γιά νά δώσει δείγματα τῆς θεότητάς Του. Ἐδῶ πρέπει νά ποῦμε ὅτι, ἡ ἀπόκτηση τοῦ ψωμιοῦ καί ἡ ἐξασφάλιση εὐημερίας γιά τόν ἄνθρωπο μέ τήν ἐπέμβαση πού θά ἔκανε ὁ Χριστός μεταβάλλοντας τά λιθάρια σέ ψωμιά, θά ἦταν ἕνας ἐξαναγκασμός τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας νά δεχθεῖ τή θεότητά Του. Γι’ αὐτό καί Ἐκεῖνος προτίμησε ν’ ἀποφύγει τή μεταβολή αὐτή παρά νά δώσει ὑλική εὐτυχία στόν ἄνθρωπο μέ ἀντάλλαγμα τήν ἐλευθερία του. Ὁ σατανᾶς πῆγε μέ πονηρία. Ὁ Θωμᾶς μέ ἀγαθότητα. Ὁ Θωμᾶς κέρδισε.
Ὁ Θεός ἀποκαλύπτει τά μυστήρια στούς ἀγαθούς καί πιστεύοντες. Ἀπό τούς πονηρούς ἀφαιρεῖ καί τή λογική τους ἀκόμη καί γίνονται παράλογοι. Ὅταν ἡ λογική δέν εἶναι εἰσαγωγή στό ὑπέρλογο γίνεται παράλογη.
Αὐτό πού πρέπει νά συστήσουμε στό σημερινό μας κόσμο εἶναι τοῦτο : Νά ἐρευνᾶ μέ καλή πρόθεση καί θά τοῦ ἀποκαλυφθεῖ ἡ ἀλήθεια.
Ὅποιος διψάει γιά τήν ἀλήθεια τή βρίσκει. Ἡ ἀλήθεια εἶναι οἱ σωστές σχέσεις μας μέ τό Θεό, μέ τούς ἀνθρώπους καί μέ τήν κτίση.
† π. Φρ. Δ.
 

Εκτύπωση   Email