ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ' ΛΟΥΚΑ (13-12-2020)

megalos deipnos 1ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ

     Πολλές καί ὡραῖες κληρονομιές μᾶς ἄφησε ὁ Χριστός στή γῆ. Ἡ ὡραιότερη εἶναι ὁ Μυστικός Δεῖπνος.
     Τό «μέγα δεῖπνον» τῆς σημερινῆς παραβολῆς εἶναι ὁ Μυστικός Δεῖπνος πού δέν μοιάζει μέ κανένα ἀπό τά συνηθισμένα δεῖπνα.
     Ἔχει τρία χαρακτηριστικά πού τόν κάνουν μοναδικό. Εἶναι μυστικός, οἰκουμενικός καί συμπαντικός.

     Μυστικός, ὄχι γιατί ἔγινε τότε κρυφά, γιά τό φόβο τῶν Ἰουδαίων, ὅπως γίνεται ἀκόμη καί σήμερα, ὅπου διώκεται ἡ Ἐκκλησία. Μυστικός ἀπό τά μάτια τῶν ἀπίστων, πού δέν μποροῦν νά πιστεύσουν ὅτι κάτω ἀπό τά εἴδη τοῦ ἄρτου καί τοῦ οἴνου εἶναι τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ.
    Οἰκουμενικός, γιατί ὅπως ἀκούσαμε στό σημερινό Εὐαγγέλιο, ὁ οἰκοδεσπότης Θεός κάλεσε ὅλους τούς ἀνθρώπους στό μέγα δεῖπνο, μέχρι καί ἀνάπηρους. Τήν ἔννοια αὐτή χρησιμοποίησε ἀκριβῶς γιά νά δείξει τό γενικό, τό πανανθρώπινο κάλεσμα.
     Συμπαντικός, γιατί στό δεῖπνο αὐτό παίρνει μέρος ὅλη ἡ δημιουργία. Ὁ Χριστός, πού ἀνακεφαλαιώνει τά πάντα. Ἡ Ἁγία Τριάδα ὡς Θεότητα. Ἡ θριαμβεύουσα Ἐκκλησία τῶν Ἁγίων καί τῶν Ἀγγέλων. Καί ὅλη ἡ κτίση.
     Καί ὅμως ὅλα αὐτά εἶναι πρόγευση, μάλιστα πρόγευση. Πρόγευση γιά νά γευτοῦμε στόν οὐρανό τό οὐράνιο καί αἰώνιο δεῖπνο. Ἐκεῖ θά γευτοῦμε τό καινό ποτήριο. Ὅσα δέν ἔχει δεῖ μάτι, δέν ἔχει ἀκούσει αὐτί, δέν ἔχει ἀνθρώπινο μυαλό σκεφθεῖ καί καρδιά δέν ἔχει ἐπιθυμήσει, τέτοια θά μᾶς προσφέρει τό καινό ποτήριο στόν οὐρανό.
  Γιά νά λάβουμε, ὅμως, μέρος στό δεῖπνο τοῦ οὐρανοῦ, στό καινό (καινούργιο) ποτήρι, πρέπει νά κοινωνοῦμε συχνά στό ἐπίγειο δεῖπνο, πού μᾶς προσφέρει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία σέ κάθε Θεία Λειτουργία της.
     Ὅποιος πιστεύει ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία εἶναι ὁ Χριστός καί ἀγαπάει τό Θεό καί ὅλους τούς ἀνθρώπους μέ ὅλη του τή ψυχή, ἄς προσέρχεται νά κοινωνεῖ.
     Ἡ Ἐκκλησία σέ κάθε Θεία Λειτουργία μᾶς προσκαλεῖ: Μετά φόβου Θεοῦ, πίστεως καί ἀγάπης προσέλθετε.
     Ἡ πρόσκληση στή Θεία Εὐχαριστία εἶναι πρόσκληση στό «Μέγα Δεῖπνον», πού κάνει ὁ Ἴδιος ὁ Θεός σέ κάθε ἄνθρωπο καί σέ κάθε ἐποχή.
     Πρόσκληση ἔχουμε ὅλοι.

π.Φρουμ. Δημητρίου


Εκτύπωση   Email