ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ (27-12-2020)

ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ
xristougenna

     «Τό Φῶς τῶν Χριστουγέννων συναντᾶ τό σκοτάδι τῆς κακόβουλης ἐξουσίας, πού τήν ἔχει διαφθείρει ὁ φόβος καί ἡ καχυποψία. Ἀπό τή μία πλευρά “Δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ” καί ἀπό τήν ἄλλη μιά τρομακτική, συνεχῶς κακή βούληση, ὁ ρόγχος ἑνός μισοπεθαμένου καθεστῶτος, πού μισεῖ τό φῶς, τόν κόσμο, τήν ἐλευθερία, τήν ἀγάπη καί ἐπιθυμεῖ διακαῶς νά τό ξεριζώσει χωρίς ἔλεος» (π.Ἀλεξάνδρου Σμέμαν).
     Ἡ ἀντίθεση τῶν ἀρχόντων πρός τό Χριστό φάνηκε ἀπό τή πρώτη στιγμή πού ἦρθε ὁ Χριστός στή γῆ. Αὐτή ἡ ἀντίθεση, ἤ ἡ σύγκρουση εἶναι διαχρονική, παρ’ ὅλη τήν ποικιλωνυμία καί τήν πολυμορφία τῆς ἐξουσίας. Μόλις ἔμαθε ὁ Ἡρώδης τή Γέννηση τοῦ Χριστοῦ, ἔδωσε ἐντολή νά γίνει σφαγή τῶν νηπίων τῆς Βηθλεέμ, γιά νά σφαγεῖ ἔτσι ὁ Χριστός.


     Οἱ Ἀρχιερεῖς, οἱ Γραμματεῖς καί οἱ Φαρισαῖοι, οἱ θρησκευτικοί ἄρχοντες τῆς ἐποχῆς ἐκείνης καταδίωξαν τόν Χριστό μέχρι θανάτου.
     Οἱ Διοκλητιανοί καί οἱ Νέρωνες, ὅλων τῶν ἐποχῶν, συνεχίζουν μέ λύσσα τόν διωγμό τοῦ Χριστοῦ.
     Οἱ κρατοῦντες, πλήν ἐξαιρέσεων, ζοῦνε μέσα στή σύγχυσι καί τό σκοτάδι. Ξεσκεπάζονται ἀπό τό φῶς τοῦ Χριστοῦ. Θίγονται γι’ αὐτό καί πολεμοῦν μέ μανία. Στό τέλος ὅμως, νικιῶνται αὐτοί.
    Ὅλοι οἱ ἐχθροί τοῦ Χριστοῦ «πρός κέντρα λακτίζουν». Ματαιοπονοῦν καί καταστρέφονται. Ὁ Χριστός μας θά εἶναι πάντα ἡ λυδία λίθος γιά νά κρίνονται οἱ γνήσιοι ἄνθρωποι ἀπό τούς κίβδηλους. Θά νικοῦν οἱ γνήσιοι. Ὅλοι θά κριθοῦμε ἀπό τό Χριστό. Καί δέ θά κριθοῦμε μόνο ἀπό τά λόγια, ἀλλά καί ἀπό τά ἔργα. Οἱ Φαρισαῖοι εἶχαν λόγια παχειά, ἀλλά ἔργα κακά.
     Αὐτό θά πρέπει νά προσέξουμε κι ἐμεῖς. Μήπως κάνουμε τούς Χριστιανούς, ἐνῶ στήν πραγματικότητα εἴμαστε χλιαροί περί τήν πίστι; Μήπως, παρασυρμένοι ἀπό ἀρνησίχριστους ἄρχοντες, διώκουμε καί ἐμεῖς τό Θεῖο Βρέφος;
     Αὐτό δέν θά νικηθεῖ ποτέ. Οἱ ἀντίπαλοί Του θά ἡττηθοῦν. Ἄς προσέξουμε. Ὄχι ἄλλοι διῶκτες!

Ἀρχιμ.π. Φρ.Δημητρίου


Εκτύπωση   Email