ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (12-9-2021)

                                                                                                                                                                                                                                                             stavroproskiniseos 1                              ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ  
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (12-09-2021)

     Ἡ ἀνιδιοτελής προσφορά φανερώνει τό ἦθος τοῦ προσφέροντος. Ὅσο περισσότερα προσφέρει κανένας μέ ἀνιδιοτέλεια, τόσο πιό ἀνώτερο ἦθος ἔχει. Ὅποιος τά προσφέρει ὅλα γιά τούς ἄλλους αὐτός εἶναι ἅγιος. Ὁ Θεός μᾶς προσφέρει τή ζωή, τό σύμπαν, τό μονάκριβο παιδί Του καί τή Βασιλεία Του. Εἶναι Πανάγιος.
     Τό σημερινό Εὐαγγέλιο τελειώνει μέ τήν ἔννοια τῆς προσφορᾶς τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο. «Τόσο πολύ, λέγει, ἀγάπησε ὁ Θεός τόν κόσμο, μέχρι πού ἔδωσε τό παιδί του τό μονάκριβο νά θυσιαστεῖ, ὥστε ὅποιος πιστεύει σ΄Αὐτόν νά σώζεται καί νά ἔχει ζωή αἰώνια».
     Ὁ Θεός μᾶς ἔδωσε τά πάντα. Καί μᾶς τά ἔδωσε χωρίς νά μᾶς τά χρωστάει. Τά ἔδωσε καί τά δίνει ὅλα ἄφθονα σέ καλούς καί κακούς. Βρέχει τά ἀγαθά του σέ δίκαιους καί ἄδικους. Ἀνατέλλει τόν ἥλιο Του σέ πονηρούς καί ἀγαθούς. Ἀγαπάει φίλους καί ἐχθρούς.

     Μετά ἀπ΄ὄλα αὐτά δέ πρέπει νά Του δώσουμε καί ἐμεῖς κάτι τοῦ Θεοῦ; Καί ξέρετε τί θέλει; Τίς ἁμαρτίες μας. Τίς θέλει γιά νά μᾶς τίς συγχωρέσει . Τίς θέλει γιά νά τίς κάψει καί στή θέση τους νά βάλει τίς χάριτες τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Θέλει νά μᾶς βγάλει τή παλιά μας φύση καί νά μᾶς ντύσει μέ τή νέα κτίση. Θέλει νά μᾶς ἀφαιρέσει τήν παραμόρφωση καί νά μᾶς χαρίσει τή Θεία του μεταμόρφωση.
     Καί κάτι ἀκόμη, πολύ σπουδαῖο: θέλει νά δίνουμε καί ἐμεῖς. Θέλει νά δίνουμε στούς συνανθρώπους μας τήν καλοσύνη, τήν ἀγάπη, τή δικαιοσύνη, τήν ταπείνωση. Θέλει νά δίνουμε στούς ἄλλους τή χαρά, τό γέλιο, τήν εὐτυχία. Θέλει νά δίνουμε τό καλό παράδειγμα. Νά δίνουμε τόπο στήν ὀργή, φῶς στό σκοτάδι, ἀλήθεια στό ψέμα, ἐλευθερία στή τυραννία. Θέλει νά δίνουμε, ὅπως Ἐκείνος, χωρίς ὑπολογισμούς, χωρίς ἰδιοτέλεια τήν ἀτόφια καί ἄδολη χριστιανική ἀγάπη, πού ἀποτελεῖ τό βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα τοῦ Ὀρθοδόξου Χριστιανοῦ. Χωρίς βία κάθε τέτοια δόση εἶναι καί μία ἀνάβαση, μιά μεταμόρφωση. Δῶσε, λοιπόν, ἄνθρωπε στό Χριστό τίς ἁμαρτίες σου καί στούς ἀνθρώπους τίς ἀγαθοεργίες σου. Τότε μονάχα θάχει νόημα καί γιά σένα ὁ Σταυρός.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          π.Φρ.Δημ.


Εκτύπωση   Email