ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΟΡΤΗΣ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (21-11-2021)

eisodia theotokou ΓΡΑΠΤΟΝ Θ. ΚΗΡΥΓΜΑ
Εὐδοκία καί προκήρυξις

     Πολλές φορές, Χριστιανοί μου, ἀκοῦμε τά Ἀπολυτικία τῶν μεγάλων ἑορτῶν (ἤ καί τῶν Κυριακῶν) μηχανικά, παθητικά, χωρίς νά εἰσδύουμε στό νόημά τους. Συχνά μάλιστα τά σιγοψάλλουμε, ἀφοῦ ἄλλωστε τά ἔχουμε ἀκούσει τόσες φορές.
     Οἱ αἰτίες πού δέν κατανοοῦμε τό βαθύ τους νόημα εἶναι δύο:
     1) Τό γεγονός ὅτι δέν ἔχουμε ὑποψιασθεῖ τήν μεγάλη τους ἀξία, τόσο τήν νοηματική, ὅσο καί τήν λογοτεχνική, καθώς μόνο μερικές λέξεις μᾶς ὑπενθυμίζουν τήν ἑορτή (π.χ. Γέννηση, Βάπτιση, Εὐαγγελισμός, κ.λπ.).
     2) Ἡ ἀρχαῖα Ἑλληνική Γλῶσσα, στήν ὁποία τά τροπάρια αὐτά ἔχουν γραφεῖ. Ἀκόμη καί μερικοί ἀπόφοιτοι Λυκείου ἀδυνατοῦν νά κατανοήσουν τό ἀρχαῖο κείμενο, μιά καί ἡ Γλωσσική τους ἐπάρκεια εἶναι ἐλλιπής, μετά τίς τόσες ἐκπαιδευτικές «μεταρρυθμίσεις».

     Ἀξίζει, λοιπόν, στήν σημερινή μεγάλη ἑορτή τῶν Εἰσοδίων τῆς Παναγίας μας νά δοῦμε τό νόημα τοῦ πανηγυρικοῦ Ἀπολυτικίου, πού καταλήγει σέ χαιρετισμό στήν Μητέρα τοῦ Χριστοῦ μας.
     Ἄς δοῦμε τίς δύο πρῶτες προτάσεις.
     «Σήμερον τῆς εὐδοκίας Θεοῦ τό προοίμιον καί τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας ἡ προκήρυξις»…
     «Προοίμιον τῆς εὐδοκίας» : Δηλαδή ἡ προαγγελία, τό προανάκρουσμα, ἡ εἰσαγωγή στήν σωτήρια ἀπόφαση τοῦ Θεοῦ. Τήν εὐδοκία. Αὐτό ἀκριβῶς σήμαινε ἡ εἴσοδος καί διαμονή τῆς μικρῆς Κόρης στόν Ναό. Ὅπου -ὡς ἄνθρωπος- θά μορφωνόταν «ἐν παιδείᾳ καί νουθεσίᾳ Κυρίου».
     Ταυτόχρονα, ἡ θαυμαστή Εἴσοδος τῆς Παρθένου, ὑπόγραμμιζε τήν ἀπόφαση τοῦ Θεοῦ (ὁριστική καί ἀμετάκλητη) γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπινου γένους.Σωτηρία ἀπό τήν φθορά, τό μῖσος, τό ψεῦδος καί τόν θάνατο. Τά Εἰσόδια θά ἀποτελοῦσαν στούς αἰῶνες τήν ὑπόμνηση τοῦ Θεϊκοῦ σχεδίου.
     Ἡ Μαρία ἀσφαλῶς δέν ἦταν προωρισμένη κατά τό μωαμεθανικό «κισμέτ», τό πεπρωμένο. Ἦταν προεκλεχθεῖσα.
    Γι’ αὐτό καί ἡ «προκήρυξις» τοῦ Θεοῦ ἔμενε ἀνοιχτή, μέχρι τήν μεγάλη ἡμέρα πού ἡ Παρθένος τῆς Ναζαρέτ εἶπε τό μεγάλο «ναί» μπροστά στόν Ἀρχάγγελο Γαβριήλ. Ἕνα «ναί» ἀβίαστο, ἐλεύθερο, ταπεινό. Πού ὁδήγησε στήν ἐνανθρώπιση τοῦ Κυρίου.
     Ἔχουμε ἆραγε οἱ πιστοί συνειδητοποιήσει τόν καίριο ρόλο τῆς Παναγίας μας στήν Ἱστορία;…

Πρωτ. π. Π.Μαριᾶτος


Εκτύπωση   Email