ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ (13-03-2022)

kyriaki orthodoxias 2ΓΡΑΠΤΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

     Ἀπό τό Ἱερό Εὐαγγέλιο γνωρίζουμε ὅτι ἡ Ναζαρέτ ἦταν μικρή καί κακόφημη. Δέν ἐντυπωσίαζε καθόλου. Γι’ αὐτό καί ὁ Ναθαναήλ, μόλις ἄκουσε τόν φίλο του τόν Φίλιππο νά τοῦ λέει ὅτι εὑρῆκε τό Μεσσία τοῦ κόσμου πού κατάγεται ἀπό τή Ναζαρέτ, ἀντέδρασε καί εἶπε τό πασίγνωστο: «Μά εἶναι δυνατό νά εἶναι ὁ Χριστός ἀπό τή Ναζαρέτ, ἀφοῦ ἡ Ναζαρέτ δέν μπορεῖ νά βγάλει τίποτε καλό; «Ἐκ Ναζαρέτ δύναταί τι ἀγαθόν εἶναι;».


     Καί ὅμως! Ἰδού τό μυστήριο καί τό μεγαλεῖο τοῦ Χριστοῦ μας. Δέχεται σάν ἄνθρωπος νά κατάγεται ἀπό μέρος καί ἀπό προγόνους πού δέν εἶχαν ὅλοι καλή φήμη. Ἡ ἁγιότητα τοῦ Χριστοῦ προέρχεται ἀπό μέσα Του καί ὄχι ἀπό ἔξω Του. Δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τό περιβάλλον Του καί ἀπό τό χρόνο πού ζῆ. Ἀντίθετα, τό περιβάλλον Του καί ὁ χρόνος ἐξαρτῶνται ἀπό Αὐτόν. Γι’ αὐτό καί ἁγιάζει καί τά δύο ὅπου σταθεῖ καί Τόν δεχθοῦν. Ἄλλωστε καί ὁ ἐρχομός Του πάνω στή γῆ αὐτό τόν σκοπό ἔχει. Ν’ ἁγιάσει τά πιό κακά περιβάλλοντα καί νά δώσει τό πιό ἅγιο περιεχόμενο στό χρόνο.
     Ὁ χῶρος καί ὁ χρόνος, χωρίς τόν Χριστό, εἶναι τρομερές δυναστεῖες, πού καταδυναστεύουν καί κατατυραννοῦν τόν ἄνθρωπο. Ὁ σημερινός ἀγχώδης καί συμπλεγματικός ἄνθρωπος ἀλλάζει συνέχεια περιβάλλοντα γιά νά λύσει τά δράματά του, νά ξεφύγει ἀπό τό ἄδειο ἐσωτερικό του, χωρίς ὅμως νά καταφέρνει τίποτε. Δέν μᾶς φταίει οὔτε ὁ τόπος πού ζοῦμε, οὔτε ὁ χρόνος. Ἐμεῖς φταῖμε πού ζοῦμε χωρίς Χριστό. Ἐμεῖς ἐπηρεάζουμε καλῶς ἤ κακῶς τόν τόπο καί τόν χρόνο. Εἶναι διαχρονικός ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ μας ἐδῶ: «… χωρίς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν».
     Ὁ ἄνθρωπος, ἐκ Θεοῦ, εἶναι κυρίαρχος καί τοῦ χρόνου καί τοῦ τόπου. Ἀπό τῆς ἐποχῆς τοῦ Θεανθρώπου Χριστοῦ, οἱ τόποι πού ἔζησε λέγονται ἅγιοι καί ὁ χρόνος λέγεται σωτήριο ἔτος. Φανερώνεται ἀκριβῶς τό περιεχόμενο πού τούς ἔδωσε ὁ Χριστός. Περιεχόμενο σωτήριο. Ἔτσι καί οἱ Ἅγιοι, ὅπου ἔζησαν, ἁγίασαν τόν χρόνο καί τόν χῶρο.
     Κι ἐμεῖς, ἀδελφοί, ὡς πιστοί Χριστιανοί ἔχουμε χρέος καί καθῆκον νά χρησιμοποιοῦμε τόν τόπο καί τόν χρόνο μας «ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν», ὅπως ἀκριβῶς ἔζησαν καί ἔπραξαν οἱ Ἅγιοί μας.

π.Φρ. Δημ.


Εκτύπωση   Email