ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΟ ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟ (42/2008)

Ἐν Κυθήροις τῇ 3ῃ Ἰουλίου 2008

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
(ὑπ' ἀριθ. 42/2008)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί
τόν Χριστώνυμον Λαόν

τῆς καθ' ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί συλλειτουργοί
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε˙

Πλησιάζει ἡ εὔσημη ἑορτή τῶν Ὁσίων καί Θεοφόρων Πατέρων τῆς Δ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Θά τούς ἑορτάσωμε, Θεοῦ θέλοντος, τήν ἐρχόμενη Κυριακή 13 Ἰουλίου, τήν τέταρτη Κυριακή τῶν Εὐαγγελικῶν περικοπῶν τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ματθαίου.

Οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας, οἱ στῦλοι τῆς εὐσεβείας, οἱ διαπρύσιοι κήρυκες τῆς ἀληθείας τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου καί τῆς Ἁγίας μας Ὀρθοδόξου Παραδόσεως, οἱ φωστῆρες τῆς Οἰκουμένης, οἱ Πνευματοφόροι καί Πνευματοκίνητοι αὐτοί ἅγιοι ἄνδρες, συνέλθοντες ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι τό ἔτος 451 μ.Χ. εἰς τήν Χαλκηδόνα ἐδογμάτισαν περί τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ὅτι εἶναι τέλειος Θεός καί τέλειος ἄνθρωπος. Ἔχει δύο φύσεις, δύο ἐνέργειες καί δύο θελήσεις, τήν θεία καί τήν ἀνθρώπινη, χωρίς ἡ ἀνθρώπινη φύσις νά ἔχη ἀπορροφηθῆ ἀπό τήν θεία φύσι, ὅπως ἐδίδασκαν οἱ αἱρετικοί. Οἱ δύο φύσεις τοῦ Χριστοῦ, ἡ Θεία καί ἡ ἀνθρώπινη, εἶναι ἑνωμένες μεταξύ τους «ἀτρέπτως, ἀδιαιρέτως, ἀσυγχύτως καί ἀναλλοιώτως», κατά τήν δογματική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας.

Τήν ἴδια Κυριακή τῶν Ἁγίων Πατέρων, δηλαδή τήν ἑπόμενη Κυριακή 13 Ἰουλίου, ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία θά τιμήση τήν εὐλογημένη μορφή καί τήν μνήμη τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Θήρας, Ἀμοργοῦ καί νήσων κυροῦ Γαβριήλ Καλοκαιρινοῦ, τοῦ μόνου Κυθηρίου Μητροπολίτου τοῦ 20οῦ αἰῶνα, πού γεννήθηκε τό 1910 στό χωριό τῶν Ἀλεξανδράδων Κυθήρων καί ἐποίμανε ἐπί 25 ἔτη τήν Θεόσωστη Μητρόπολί του.

Ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης Θήρας Γαβριήλ ἦταν ἕνας λαμπρός Ἱεράρχης τῆς Ἐκκλησίας μας μέ Ὀρθόδοξο φρόνημα, ἐκκλησιαστικό ἦθος, μέ μεγάλη ἀφοσίωσι στόν Χριστό καί τήν Ἁγία μας Ἐκκλησία.

Οἱ Ἅγιοι Πατέρες τῆς Δ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, πού θά γιορτάσωμε, ἀλλά καί ὅλων τῶν Ἁγίων Συνόδων, ἦσαν τά ἁγνά πρότυπα καί οἱ ἐμπνευσταί τῆς θεοφιλοῦς του ζωῆς. Μέ πολλή ἀγάπη καί αὐταπάρνησι ἐποίμανε ἐπί μία 25ετία τόν λαό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θήρας καί ἄφησε ἐκεῖ μνήμην ἀγαθοῦ, ἐλεήμονος καί δραστηρίου Ποιμενάρχου.

Ἡ Τοπική μας Ἐκκλησία τῶν Κυθήρων ἀφιερώνει ἕνα διήμερο τιμητικῶν ἐκδηλώσεων (12 καί 13 Ἰουλίου ἐ.ἔ.) γιά τήν συμπλήρωσι 50 χρόνων ἀπό τήν χειροτονία του εἰς Ἀρχιερέα καί Μητροπολίτην Θήρας καί τά εἰκοσιπεντάχρονα ἀπό τήν ὁσιακή κοίμησί του. Ὅπως θά ἰδῆτε στήν πρόσκλησι καί τό πρόγραμμα πού θά πάρετε, ἤ ἔχετε πάρει, τό ἀπόγευμα τοῦ Σαββάτου τῆς 12ης Ἰουλίου 2008 καί περί ὥραν 7 μ.μ. θά τελεσθῆ Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίας Τριάδος Ἀλεξανδράδων, ὅπου καί ἡ γενέτειρα τοῦ τιμωμένου Ἱεράρχου, χοροστατοῦντος τοῦ διαδόχου του Σεβ. Μητροπολίτου Θήρας κ. Ἐπιφανίου καί θά ἀκολουθήση δεξίωσις στό Πνευματικό Κέντρο τῆς ἐνορίας.

Τήν ἑπόμενη ἡμέρα, Κυριακή 13 τοῦ μηνός, θά τελεσθῆ Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τῆς Παναγίας τῆς Μυρτιδιώτισσας καί Ἱερό Μνημόσυνο, προεξάρχοντος τοῦ Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου, πού μαζί μέ τόν προηγούμενο Μητροπολίτη, τόν Σεβ. Θήρας, ἦταν πνευματικά παιδιά τοῦ ἀλήστου μνήμης Μητροπολίτου Θήρας Γαβριήλ, ὁ ὁποῖος καί τούς ἐχειροτόνησε καί τούς εἰσήγαγε στό Ἱερό Θυσιαστήριο.

Τό ἀπόγευμα τῆς Κυριακῆς, ὥρα 6 μ.μ., θά πραγματοποιηθῆ ἡ Τιμητική Ἡμερίδα στό Λεοντσίνειο Ἐκκλησιαστικό Πνευματικό Κέντρο Κεραμωτοῦ.

Περιλαμβάνει ὀκτώ (8) εἰσηγήσεις τῶν 20 λεπτῶν ἡ καθεμιά. Ἐξ αὐτῶν δύο θά ἐκφωνήσουν οἱ ἐν λόγῳ σεπτοί Μητροπολῖται. Δύο ἀκόμη, θά παρουσιάσουν δύο ἐκλεκτοί Κληρικοί, πού ἔχουν χειροτονηθῆ ἀπό τόν μεταστάντα Ἱεράρχη. Καί οἱ 4 ἑπόμενες εἰσηγήσεις θά εἶναι ἀπό διακεκριμένους ἐπιστήμονες συμπολίτες μας καί θά ἀφοροῦν στό σημαντικό ἔργο, πού ἐπετέλεσε ὁ ἐμπνευσμένος αὐτός Κληρικός ὡς πρῶτος Πρόεδρος τοῦ Τριφυλλείου Ἱδρύματος καί Πρόεδρος τῆς Ἐρανικῆς Ἐπιτροπῆς διά τήν ἀνέγερσι τοῦ Νοσοκομείου Ποταμοῦ τό ἔτος 1953.

Ἀφοῦ μεσολαβήσουν παραδοσιακοί χοροί καί τραγούδια, ἡ Ἡμερίδα θά κλείση μέ τήν παρουσίαση φωτεινῶν προβολῶν ἀπό τή ζωή καί τό πλούσιο κοινωνικό καί ἐκκλησιαστικό ἔργο τοῦ τιμωμένου.

Σεβαστοί Πατέρες,
Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Θέλω νά σᾶς παρακαλέσω θερμά νά ἀνταποκριθῆτε σ' αὐτή τήν πρόσκλησι τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, πού ἀποσκοπεῖ στήν τιμή ἑνός ἀξίου καί διακεκριμένου Κυθηρίου Ἱεράρχου.

Οἱ τιμητικές αὐτές ἐκδηλώσεις, καί ἰδιαίτερα ἡ Ἡμερίδα στό Πνευματικό Κέντρο Κεραμωτοῦ, θά εἶναι καί ἡ Κληρικολαϊκή μας Σύναξις τοῦ καλοκαιριοῦ. Καί τοῦτο διά δύο λόγους : Πρῶτον, διότι τά ὅσα θά ἀκουσθοῦν στίς εἰσηγήσεις γιά τήν προσωπικότητα τοῦ ἀειμνήστου, τό ποιμαντικό καί πνευματικό ἔργο, τήν ἱεροπρέπεια καί τήν πνευματική κατά Θεόν ἀναστροφή, καθώς ἐπίσης καί γιά τήν ἀξιόλογη μέριμνα γιά τήν προστασία καί πρόοδο τῆς νεολαίας θά εἶναι ἕνα ὑπερπλῆρες πρόγραμμα Κληρικολαϊκῆς Συνελεύσεως, ἐνῷ παράλληλα θά τιμᾶμε τόν καταξιωμένο συμπολίτη μας Μητροπολίτη. Καί δεύτερον, διότι δέν ὑπάρχει ἄλλο ἐλεύθερο Σαββατοκύριακο, λόγῳ τῶν πολλῶν συνεδριακῶν καί πολιτιστικῶν ἐκδηλώσεων, γιά νά προστεθῆ καί ἡ καθιερωμένη θερινή σύναξίς μας αὐτή.

Σᾶς εὔχομαι θερμά νά περάσωμε ἕνα καλό καί εὐλογημένο καλοκαίρι καί ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός νά εὐλογήσῃ τίς ἐργασίες καί τίς ἐπαγγελματικές ἐνασχολήσεις σας κατά τήν θερινή αὐτή περίοδο.

Μέ ἀγάπη Χριστοῦ καί ἐγκάρδιες εὐχές
Ὁ Μητροπολίτης
†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ


Εκτύπωση   Email