ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΜΑΣ (46/2008)

ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

(ὑπ΄ ἀριθ. 46/2008)

Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον
καί τόν Χριστώνυμον Λαόν
τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως
Κυθήρων καί Ἀντικυθήρων

 Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί καί Συλλειτουργοί,
Ἀδελφοί μου Χριστιανοί, τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

          Ἀπό τήν σημερινή Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου τοῦ σωτηρίου ἔτους 2008 ἀρχίζει ἡ σειρά τῶν Εὐαγγελικῶν περικοπῶν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ. Γι' αὐτό καί ἡ Κυριακή αὐτή ὀνομάζεται πρώτη Κυριακή τοῦ Λουκᾶ.

          Ἡ Ἑλλαδική μας Ἐκκλησία ὥρισε, μέ Ἀπόφασιν τῆς Ἱερᾶς Συνόδου (2768/1805/01-09-2008), ἀπό τήν Κυριακή αὐτή νά ἀρχίζει ἐπίσημα ἡ πνευματική σπορά τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων μας. Τά Ἐκκλησιαστικά Κατηχητικά Σχολεῖα, ὡς γνωστόν, μέ τήν μορφή πού γίνονται σήμερα, ἐν συνδυασμῷ καί μέ τήν λειτουργία τῶν ἐκκλησιαστικῶν νεανικῶν κατασκηνώσεων τῆς θερινῆς περιόδου, εἶναι ἕνας ἱερός θεσμός ὁ ὁποῖος ἕνα περίπου αἰῶνα ὀργώνει πνευματικά τίς καρδιές τῶν παιδιῶν καί τῶν νέων μας,  πού προστρέχουν μέ λαχτάρα καί δίψα ψυχική στήν ἀγκαλιά τῆς Μητέρας μας Ἐκκλησίας, ἀνταποκρινόμενοι στό στοργικό κάλεσμά της.

          Ἡ σημερινή Εὐαγγελική περικοπή, πού ὁμιλεῖ γιά τήν θαυμαστή ἁλιεία τοῦ Σίμωνος Πέτρου καί τῶν συνεργατῶν του, οἱ ὁποῖοι ἔπειτα ἀπό τό ἀξιοθαύμαστο αὐτό γεγονός ἔγιναν μαθηταί καί Ἀπόστολοι τοῦ Θείου Διδασκάλου  Ἰησοῦ Χριστοῦ, προτρέπει καί παρακινεῖ ἐμᾶς τούς ἐργάτας τῆς Ἐκκλησίας νά ἀσχοληθοῦμε πιό θερμά καί φιλόπονα μέ τό πνευματικό, κηρυκτικό καί ἁγιαστικό ἔργο τοῦ Θείου Ἀμπελῶνος τοῦ Χριστοῦ καί ἰδιαίτερα μέ τήν καλλιέργεια τῶν νεανικῶν ψυχῶν.

           Ὅταν ὁ Σίμων Πέτρος καί οἱ σύντροφοί του στό ψάρεμα πού ξέπλεναν τά δίχτυα τους στήν παραλία, ἔπειτα ἀπό τόν ἄδικο καί ἀνώφελο κόπο μιᾶς ὁλόκληρης νύκτας, ἔλαβαν τήν ἐντολή ἀπό τόν Κύριο νά ὁδηγήσουν στά βαθειά τό πλοιάριο γιά μία ἀκόμη προσπάθεια, ὑπάκουσαν καί ἔρριξαν ξανά τά δίχτυα τους στή θάλασσα, παρότι λογικά δέν περίμεναν κάποιο ἀποτέλεσμα. Ἡ ἐπίμονη, ὅμως, προσπάθεια, μετά τήν προτροπή καί εὐλογία τοῦ Θεανθρώπου ἀπέδωσε μιά ἀξιοθαύμαστη καί ἀνέλπιστη ἁλιεία.

          Τό ἴδιο ἰσχύει καί στόν πνευματικό χῶρο, στό σωτηριολογικό, ἀπολυτρωτικό καί ἁγιαστικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας. Σέ καθεμιά νέα ἐκκλησιαστική χρονιά ἀνανεώνουμε καί ἐντείνουμε ὡς ποιμένες τοῦ λογικοῦ ποιμνίου τῆς Ἐκκλησίας τίς προσπάθειες γιά τήν καλλιέργεια τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μας ἀγροῦ, γιά τήν  πνευματική οἰκοδομή τῶν πιστῶν καί τήν κατά Θεόν προαγωγή τῆς πνευματικῆς μας διακονίας. Καί ὅταν, ἐνῶ ἀγωνιζόμαστε καί κοπιάζουμε δέν βλέπουμε πνευματικούς καρπούς καί ἀποτελέσματα, λιποψυχοῦμε πρός στιγμήν, τότε πρέπει νά ἀκούωμε μυστικά καί ἐνδόμυχα τήν φωνήν τοῦ Νυμφίου τῆς Ἐκκλησίας μας  Ἰησοῦ Χριστοῦ ˙ «ἐπανάγαγε εἰς τό βάθος καί χαλάσατε τά δίκτυα ὑμῶν εἰς ἄγραν». Δηλαδή ἐπανάλαβε πάλιν καί πολλάκις τόν ποιμαντικό καί πνευματικόν σου ἀγῶνα καί ρίξε ξανά καί ξανά τά πνευματικά σου δίχτυα γιά τήν ἁλιεία ἀνθρώπων, τῶν λογικῶν ἰχθύων.

Ἅγιοι Πατέρες καί Ἀδελφοί μου Χριστιανοί.

          Τό ποιμαντικό καί πνευματικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι εὐρύτατο, πολύμοχθο καί τεράστιο. «Ὁ μέν θερισμός πολύς, οἱ δέ ἐργάται ὀλίγοι».

          Στήν Τοπική μας Ἐκκλησία ἀπό πλευρᾶς ποιμαντικῆς καταβάλλονται φιλότιμες προσπάθειες ἀπό τούς ποιμένες - κληρικούς μας νά διακονοῦν μέ ἱερό ζῆλο τό ποιμνιό τους στίς λειτουργικές, φιλανθρωπικές καί ἁγιαστικές ἀνάγκες.

          Οἱ προσοντοῦχοι Ἱερεῖς μας, πού διαθέτουν μόρφωσι, ἐκκλησιαστικό ἦθος καί εὐσέβεια γράφουν μέ τή σειρά τους τό κήρυγμα τῆς Κυριακῆς, πού διαβάζεται στούς Ἱερούς Ναούς μας. Κάνουν τό Κατηχητικό Σχολεῖο στήν ἐνορία τους (Χώρα, Λιβάδι, Κεραμωτό, Ποταμός, Ἁγία Πελαγία), συγκεντρώνοντας τά παιδιά  τῶν Σχολείων μας κάθε ἑβδομάδα καί προσφέροντας εἰς αὐτά τήν ὑγιαίνουσα πνευματική διδασκαλία, τούς ἐκκλησιαστικούς ὕμνους καί τά χριστιανικά τραγούδια, τήν καλή ψυχαγωγία, τό καλό καί πνευματικό ἔντυπο  καί μία ζεστή ἐποικοδομητική συντροφιά.

          Στό Λεοντσίνειο Πνευματικό Κέντρο τῆς ἐνορίας τοῦ Κεραμωτοῦ καί ὅλης τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας θά λειτουργήσουν δωρεάν γιά δεύτερη χρονιά τά τμήματα τοῦ χορευτικοῦ συγκροτήματος, τῆς θεατρικῆς παιδείας, τοῦ κεντήματος, τοῦ ἀργαλειοῦ, τῆς μουσικῆς καί τῆς ἐκμαθήσεως ὀργάνων.

          Τόν ἐρχόμενο μήνα, τό Σαββατοκύριακο 18 καί 19 Ὀκτωβρίου θά ἀρχίση ἡ λειτουργία τῆς Σχολῆς Γονέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γιά τρίτη συνεχῆ χρονιά. Τήν ὁμιλήτρια Καθηγήτρια κ. Ἀκριβή Κωτσάκη - Λαγουροῦ θά συνοδεύση ἕνα ποῦλμαν μέ τά μέλη τῆς ἑνώσεως Χριστιανῶν Ἐπιστημόνων Ἀθηνῶν.

          Τό μήνυμα τῆς Κυριακῆς τοῦ Ἐπισκόπου σας ἀπό τούς Ραδιοφωνικούς σταθμούς τοῦ νησιοῦ μας συνεχίζεται νά ἐκπέμπεται γιά τρίτη χρονιά κάθε Κυριακή στίς 12 τό μεσημέρι ἀπό τό Ράδιο - Κύθηρα καί στίς 1 μ.μ. ἀπό τό Ράδιο Adelin.

          Ὁλόψυχα εὔχομαι σέ ὅλους σας νά ἔχετε καλήν ὑγείαν καί κατά τήν νέα αὐτή ἐκκλησιαστική χρονιά προθυμία καί ἱερό ζῆλο γιά τόν ἐκκλησιασμό τῆς Κυριακῆς καί τῶν ἑορτῶν, γιά τήν ἀκρόασι τοῦ Θείου Λόγου, γιά τήν μελέτη ὠφελίμων πνευματικῶν βιβλίων καί γιά πνευματικό ἀγῶνα.

          Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἴη μετά πάντων ἡμῶν.

Μετ΄ εὐχῶν καί ἀγάπης

Ὁ Μητροπολίτης

†Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ


Εκτύπωση   Email