ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΣ (210/2022)

 


Εκτύπωση   Email