ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΤΗΣ 16ης & 17ης ΜΑΪΟΥ 2009

Ἐν Κυθήροις τῇ  4ῃ Μαΐου 2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Τό Σάββατο 16 Μαϊου 2009 στό Πνευματικό Κέντρο Ποταμοῦ καί τήν Κυριακή 17 Μαϊου 2009 στόν Κυθηραϊκό Σύνδεσμο τῆς Χώρας, ὥρα 7.30μ.μ.,  θά γίνῃ ἡ μηνιαία Σύναξις τῆς Σχολῆς Γονέων καί Κηδεμόνων, μέ ὁμιλητή τόν Ομότιμο Καθηγητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ  Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν 

κ.  Γεώργιο   Πατρῶνο
καί θέμα
Ἡ Ὀρθοδοξία (καί ἡ ζωή τῆς οἰκογένειας) στήν τρίτη χιλιετία  

Παρακαλοῦνται καί προσκαλοῦνται οἱ Ἀρχές καί φορεῖς τῆς νήσου, οἱ ἀγαπητοί Γονεῖς καί Κηδεμόνες καί ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς Χώρας, τοῦ Ποταμοῦ καί τῶν περιχώρων νά παρευρεθοῦν στίς συνάξεις αὐτές.

Μετά τήν ὁμιλία θά ἀκολουθήση ἐνδιαφέρουσα συζήτησις ἐπί τοῦ θέματος.

Μετ' εὐχῶν.

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ

 


Εκτύπωση   Email