ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΤΗΣ 13ης & 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ                      

Ἐν Κυθήροις τῇ  27ῃ Μαΐου 2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Τό Σάββατο 13 Ἰουνίου 2009 στό Πνευματικό Κέντρο Ποταμοῦ καί τήν Κυριακή 14 Ἰουνίου 2009 στόν Κυθηραϊκό Σύνδεσμο τῆς Χώρας, ὥρα 8:00μ.μ.,  θά γίνῃ ἡ μηνιαία Σύναξις τῆς Σχολῆς Γονέων καί Κηδεμόνων, μέ ὁμιλητή τόν Καθηγητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ  Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

κ.  Γεώργιο  Φίλια
καί θέμα
Λειτουργική κατήχηση καί ἀγωγή τῶν νέων   

Παρακαλοῦνται καί προσκαλοῦνται οἱ Ἀρχές καί φορεῖς τῆς νήσου, οἱ ἀγαπητοί Γονεῖς καί Κηδεμόνες καί ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς Χώρας, τοῦ Ποταμοῦ καί τῶν περιχώρων νά παρευρεθοῦν στίς συνάξεις αὐτές.

Μετά τήν ὁμιλία θά ἀκολουθήση ἐνδιαφέρουσα συζήτησις ἐπί τοῦ θέματος.

Μετ' εὐχῶν.

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ


Εκτύπωση   Email