ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΤΗΣ 14ης & 15ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΥΘΗΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΩΝ                     

Ἐν Κυθήροις τῇ  5ῃ Νοεμβρίου 2009

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Τό Σάββατο 14 Νοεμβρίου  2009 στό Πνευματικό Κέντρο Ποταμοῦ καί τήν Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2009 στόν Κυθηραϊκό Σύνδεσμο τῆς Χώρας, ὥρα 6:30μ.μ.,  θά γίνῃ ἡ μηνιαία Σύναξις τῆς Σχολῆς Γονέων καί Κηδεμόνων, μέ ὁμιλήτρια τήν Καθηγήτρια - Θεολόγο τοῦ Γυμνασίου Κυθήρων 

κ.  Ἑλένη Μεγαλοκονόμου
καί θέμα
Προβληματισμοί γιά μια σωστή οἰκογενειακή ζωή

Παρακαλοῦνται καί προσκαλοῦνται οἱ Ἀρχές καί φορεῖς τῆς νήσου, οἱ ἀγαπητοί Γονεῖς καί Κηδεμόνες καί ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς Χώρας, τοῦ Ποταμοῦ καί τῶν περιχώρων νά παρευρεθοῦν στίς συνάξεις αὐτές.

Μετά τήν ὁμιλία θά ἀκολουθήση ἐνδιαφέρουσα συζήτησις ἐπί τοῦ θέματος.

Μετ' εὐχῶν.

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ


Εκτύπωση   Email