ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΤΗΣ 15ης & 16ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Τό  Σάββατο 15 Μαρτίου 2014 στό Πνευματικό Κέντρο Ποταμοῦ καί τήν Κυριακή 16 Μαρτίου 2014 στό Λεοντσίνειο Πνευματικό Κέντρο Κεραμωτοῦ, περί ὥραν 7 μ.μ., θά γίνῃ ἡ μηνιαία Σύναξις τῆς Σχολῆς Γονέων καί Κηδεμόνων.

Ὁμιλήτρια ἡ Θεολόγος Καθηγήτρια τοῦ Γυμνασίου Κυθήρων
κ.Καρολίνα Ἀσλάνη

μέ θέμα
«Τί μέ δίδαξαν τά παιδιά
τά 30 ἔτη πού διδάσκω στό Σχολεῖο».

Παρακαλοῦνται καί προσκαλοῦνται οἱ Ἀρχές καί φορεῖς τῶν Κυθήρων, οἱ ἀγαπητοί Γονεῖς καί Κηδεμόνες καί ὅλοι οἱ κάτοικοι τῆς νήσου μας νά παρευρεθοῦν στίς συνάξεις αὐτές.

Μετά τήν ὁμιλία θά ἀκολουθήση ἐνδιαφέρουσα συζήτησις ἐπί τοῦ θέματος.

Μετ' εὐχῶν
Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
Ὁ Κυθήρων Σεραφείμ


Εκτύπωση   Email