Εκτύπωση
eleni_doukaΣάββατον 8-12-2007 & Κυριακή 9-12-2007, ὥρα 6.30 μ.μ., στό Πνευματικό Κέντρο Ποταμοῦ & στόν Κυθηραϊκό Σύνδεσμο ἀντίστοιχα, ἔγινε ἡ μηνιαία Σύναξις τῆς Σχολῆς Γονέων καί Κηδεμόνων μέ ὁμιλήτρια τήν Καθηγήτρια τῆς Γενετικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Ἑλένην Δούκα καί θέμα «Σύγχρονη βιοτεχνολογία καί βιοηθική».
Μετά τήν ὁμιλία ἀκολούθησε ἐνδιαφέρουσα συζήτησις ἐπί τοῦ θέματος.