ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΤΗΣ 9ης & 10ης ΜΑΪΟΥ 2008

Τήν Παρασκευή 9 Μαΐου 2008, στό Πνευματικό Κέντρο Ποταμοῦ καί τό Σάββατο 10 Μαΐου 2008, στόν Κυθηραϊκό Σύνδεσμο τῆς Χώρας, ὥρα 7.30 μ.μ. , ἔγινε ἡ μηνιαία Σύναξις τῆς Σχολῆς Γονέων καί Κηδεμόνων μέ ὁμιλητή τόν Καθηγητή τῶν Παιδαγωγικῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

κ.Ἠλία Ματσαγγούρα
καί θέμα
Ἀπό τήν κριτική σκέψι στήν ἠθική κρίσι καί πρᾶξι τοῦ προσώπου :
Ὁ ρόλος τῆς Οἰκογένειας καί τοῦ Σχολείου.

ilias_matsagouras1

 

ilias_matsagouras2

Εκτύπωση   Email