ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΤΗΣ 7ης & 8ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2008

Στίς 7 Ἰουνίου 2008, ἡμέρα Σάββατο καί ὥρα 7.30 μ.μ., ἔγινε ἡ μηνιαία Σύναξις τῆς Σχολῆς Γονέων καί Κηδεμόνων στό Πνευματικό Κέντρο Ποταμοῦ μέ ὁμιλητή τόν Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Κωνσταντῖνον Κορναράκην τοῦ Ἰωάννου καί θέμα Ὄψεις τῆς ἐφηβικῆς κρίσεως στη σύγχρονη ἐποχή.

 

kornarakis1
Στίς 8 Ἰουνίου 2008, ἡμέρα Κυριακή καί ὥρα 7.30 μ.μ. , ἔγινε ἡ μηνιαία Σύναξις τῆς Σχολῆς Γονέων καί Κηδεμόνων στόν Κυθηραϊκό Σύνδεσμο τῆς Χώρας μέ ὁμιλητή τόν Ὁμότιμο Καθηγητήν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Ἰωάννην Κορναράκην καί θέμα Ἡ κρίσις τῆς ἐποχῆς μας καί οἱ συνέπειες της στήν οἱκογενειακή ζωή.

 

kornarakis2

 


kornarakis3

Εκτύπωση   Email