ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΤΗΣ 13ης & 14ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

Τό Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2008 στό Πνευματικό Κέντρο Ποταμοῦ καί τήν Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2008 στόν Κυθηραϊκό Σύνδεσμο τῆς Χώρας, ὥρα 6.30 μ.μ., ἔγινε ἡ μηνιαία Σύναξις τῆς Σχολῆς Γονέων καί Κηδεμόνων, μέ ὁμιλήτρια τήν Καθηγήτρια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

κ. Μερόπη  Σπυροπούλου
καί θέμα
Προοπτικές ἐλπίδας γιά τήν ἑλληνική οἰκογένεια

Μετά τήν ὁμιλία ἀκολούθησε ἐνδιαφέρουσα συζήτησις ἐπί τοῦ θέματος.


Εκτύπωση   Email