ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΤΗΣ 7ης & 8ης ΜΑΪΟΥ 2011

Τό Σάββατο 7 Μαΐου 2011 στό Πνευματικό Κέντρο Ποταμοῦ καί τήν Κυριακή 8 Μαΐου 2011 στόν Κυθηραϊκό Σύνδεσμο Χώρας, περί ὥραν 7 μμ., ἔγινε ἡ μηνιαία Σύναξις τῆς Σχολῆς Γονέων καί Κηδεμόνων.

Ὁμιλήτρια ἡ κ. Μαρία Ράπτη, Ἐπίκουρος Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων
μέ θέμα «Ἡ ἀληθινή ἐπικοινωνία
ὡς βασικός παράγοντας λειτουργίας τῆς οἰκογένειας»

Μετά τήν ὁμιλία ἀκολούθησε ἐνδιαφέρουσα συζήτησις ἐπί τοῦ θέματος.


Εκτύπωση   Email