ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΤΗΣ 15ης & 16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

papacharalampousἩ ἔναρξη τῶν σεμιναρίων τῆς «Σχολῆς Γονέων»
γιά ἕκτη χρονιά.

Γιά τό Ἐκκλησιαστικό ἔτος 2011-2012, οἱ ἐναρκτήριες συνεδριάσεις πραγματοποιήθηκαν στίς 15 Ὀκτωβρίου στόν Ποταμό καί στίς 16 Ὀκτωβρίου στό Κεραμωτό.

Προσκεκλημένος ὁμιλητής ἦταν ὁ ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου κ.Ξενοφῶν Παπαχαραλάμπους.

Ὁ κ.Παπαχαραλάμπους ἔχει ἰσχυρούς δεσμούς μέ τά Κύθηρα. Ἡ ἀείμνηστος σύζυγός του Μαρία ἦταν Κυθήρια. Ὁ ἴδιος μένει πολλούς μῆνες στά Κύθηρα, τά ὁποῖα τοῦ ὀφείλουν πολλά γιά τις -ἐπώδυνες γι' αὐτόν- σωτήριες παρεμβάσεις του στά Ἐκκλησιαστικά πράγματα τοῦ νησιοῦ, σέ καιρούς χαλεπούς.

Θέμα τῆς ὁμιλίας του ἦταν : «Ἡ σταδιακή ἀνοδική πορεία συμμετοχῆς τοῦ ἀνθρώπου στήν Θεία Λειτουργία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας».

Ἀφοῦ τόνισε πώς ἡ πραγμάτωση τῆς Λατρευτικῆς ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας ἐπικεντρώνεται στήν Ἐνορία, ὑπογράμμισε πώς ἡ Θεία Λειτουργία ἔχει ρίζα καί πηγή στό τελευταῖο Δεῖπνο τοῦ Κυρίου. Γι' αὐτό καί ὁ Χριστοκεντρικός της χαρακτῆρας τήν διέπει καί εἶναι ἐμφανής τόσο στούς ὕμνους ὅσο -καί κυρίως- στίς εὐχές. Ὁ Χριστός εἶναι «ὁ προσφέρων καί προσφερόμενος».

Στήν Θεία Λειτουργία μετέχουν καί μή βεβαπτισμένοι∙ οἱ κατηχούμενοι. Ἡ ἀρχέγονη Λατρεία προέβλεπε ἔξοδο τῶν κατηχουμένων μετά τά ἀναγνώσματα (Ἀπόστολος καί Εὐαγγέλιον).

Στήν σημερινή, ὅμως, ἐποχή στό ἐκκλησίασμα ἐνίοτε ὑπάρχουν μή ὀρθόδοξοι, ἀδιάφοροι, ἀκόμη καί ... ἄθρησκοι!

Ὡς πρός τούς κανονικά μετέχοντες, τούς βεβαπτισμένους, πρέπει νά γνωρίζουμε, πώς εἶναι ἀδιανόητη ἡ Θεία Μετάληψη ἄν δέν εἶναι παρόντες στό Μυστήριο, τοὐλάχιστον ἀπό τά Εὐαγγελικά ἀναγνώσματα. Τό φαινόμενο νά ἔρχονται νά μεταλαμβάνουν χριστιανοί στό τέλος τῆς Θ.Εὐχαριστίας, εἶναι ἀπαράδεκτο ἐκκλησιαστικά.

Καί ὁ κ.Παπαχαραλάμπους ἀναλύοντας σταδιακά τό νόημα τῶν εὐχῶν κατέδειξε τί σημαίνει π.χ. ἡ μικρή Εἴσοδος, τό αἴτημα γιά κατανόηση τοῦ Θείου θελήματος, τό αἴτημα γιά τήν ἀπό Θεοῦ ἀξίωση τῶν Λειτουργῶν στό ἔργο τους καί ἡ καθοδήγηση τῶν κατηχουμένων στήν δοξολογία τοῦ Κυρίου.

Ἐν συνεχείᾳ προχωρώντας στήν ἀνάλυση τῆς Λειτουργίας τῶν πιστῶν, ἀνέδειξε τήν σταδιακή ἀνοδική πορεία τῶν τελουμένων, ἕως τήν κορύφωση τοῦ ἁγιασμοῦ τῶν Τιμίων Δώρων.

Ἐπέμεινε στήν ἐνεργῆ συμμετοχή τῶν πιστῶν, ἡ ὁποία πραγματώνεται μέ τόν διαλεκτικό τρόπο τῆς ἀκολουθίας καί -ὀφείλει νά- διευκολύνεται ἀπό τήν εὐκρινῆ ἀνάγνωση τῶν εὐχῶν ἐκ μέρους τῶν Λειτουργῶν. Βέβαια, αὐτό προϋποθέτει ποιμαντική φροντίδα τῶν ἱερέων, ὥστε νά κατατοπίζουν τούς ἐνορίτες τους γιά τήν σημασία τῆς Θ. Λειτουργίας. Τοὐλάχιστον, θἆταν εὐχῆς ἔργο, νά ἀπαγγέλλονται ἀπό ὅλους τούς πιστούς τό Σύμβολο τῆς Πίστεως καί ἡ Κυριακή Προσευχή!

Ἡ ἐφετεινή χρονιά στήν Μητρόπολή μας, ὡς πρός τό κηρυγματικό μέρος, ἔχει ἀφιερωθεῖ στήν Θεία Λατρεία καί στήν συνειδητοποίησή της ἀπό τούς πιστούς.

Γι' αὐτό καί ἡ παρουσία τοῦ καθηγητοῦ κ.Παπαχαραλάμπους  ἦταν καίρια : Ἡ βαθειά Δογματική καί Λειτουργική του κατάρτιση, ἡ ζωηρότητα τοῦ λόγου του (πού μαρτυροῦσε πώς τά ἀναπτυσσόμενα ἀπό αὐτόν ἦσαν καί βίωμά του) καί ἡ εὐχέρεια ἀπαντήσεων σέ ἀπορίες καί σχόλια συνέβαλαν τά μέγιστα στήν προσπάθεια τοῦ Μητροπολίτη μας γιά ἐνορίες μέ ζωντανή Λατρευτική Ζωή! Τόν εὐχαριστοῦμε.


Εκτύπωση   Email