koula_kasimati          Τό  Σάββατο 20 Ἀπριλίου 2013 στό Πνευματικό Κέντρο Ποταμοῦ καί τήν Κυριακή 21 Ἀπριλίου 2013 στό Λεοντσίνειο Πνευματικό Κέντρο Κεραμωτοῦ, περί ὥραν 7 μ.μ., ἔγινε ἡ μηνιαία Σύναξις τῆς Σχολῆς Γονέων καί Κηδεμόνων.

Ὁμιλήτρια ἡ Ὁμότιμος Καθηγήτρια τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

 κ.Κούλα Κασιμάτη
μέ θέμα
Ἡ μετανάστευση, ἕνα σύγχρονο φαινόμενο μέ πολλές ἐπιδράσεις στήν τοπική κοινωνία :
Ἡ περίπτωση τῶν Κυθήρων
Εἶπε ἡ κ. Κούλα Κασιμάτη σέ γενικές γραμμμές τά παρακάτω :
           Ἡ Ἑλλάδα ἔχει ἐμπειρίες τόσο μετανάστευσης ὅσο καί προσφυγιᾶς μέ σημαντικές ἐπιπτώσεις στό ἄτομο καί τήν κοινωνία. Ἀπό τό 1990 ἡ Χώρα μας δέχτηκε ρεύματα μαζικῶν εἰσροῶν ἀπό χώρες τοῦ ἀνατολικοῦ μπλόκ, ὅταν τά πολιτικά συστήματα τῶν χωρῶν αὐτῶν κατέρρευσαν. Τά Κύθηρα ἀπό αὐτή τήν ἐποχή δέχθηκαν πολλούς μετανάστες ἀπό αὐτές τίς χῶρες καί κυρίως τήν Ἀλβανία. Οἱ ἐπιπτώσεις ἀπό τήν παρουσία αὐτῶν τῶν μεταναστῶν στήν Κυθηραϊκή κοινωνία εἶναι σημαντικές καί συναρτῶνται μέ τό οἰκονομικό καί κοινωνικό προφίλ τους καί μέ τίς κοινωνικές συντεταγμένες τοῦ Νησιοῦ μας.

            Οἱ μετανάστες Ἀλβανοί, ὅπως προέκυψε ἀπό ἔρευνα εἶναι οἰκονομικοί μετανάστες˙  ἦρθαν στή χώρα μας γιά ἀναζήτηση μιᾶς καλύτερης ζωῆς. Πολλοί ἔφθασαν στά Κύθηρα χωρίς τίς νόμιμες διαδικασίες, κι αὐτό τούς καθιστοῦσε εὐάλωτους στήν οἰκονομική, πολλές φορές, ἐκμετάλλευση τῶν ντόπιων. Τό κοινωνικό τους προφίλ ἐκφραζόταν ἀπό τό ὅτι ἦταν ἄτομα νέων κατά κανόνα ἡλικιῶν, μᾶλλον χαμηλοῦ μορφωτικοῦ ἐπιπέδου, τοὐλάχιστον γιά τούς μετανάστες μέχρι τό 2000, καί οἱ γυναῖκες τους ἀκολουθοῦσαν τούς ἄνδρες - συζύγους ἤ μέλη τῆς πατρικῆς οἰκογένειας.

            Στά Κύθηρα οἱ Ἀλβανοί ἄνδρες ἐργάζονταν σέ ὅποια δουλειά εὕρισκαν κυρίως σέ χειρωνακτικές ἐργασίες -οἰκοδομή- καί οἱ γυναῖκες ὡς οἰκιακές βοηθοί καί γιά τήν περιποίηση ἀτόμων. Οἱ ἴδιοι ἀξιολογοῦν θετικά τή συμπεριφορά τῶν Κυθηρίων ἀπέναντί τους, ἐνῶ ἐκφράσανε παράπονα γιά τή συμπεριφορά τῶν ὑπαλλήλων διαφόρων φορέων μέ τούς ὁποίους ἔρχονται σέ ἐπαφή (ΟΑΕΔ, ΙΚΑ, Ἀστυνομία κ.λπ.). Οἱ συναναστροφές τους περιορίζονται στούς ὁμοπάτριδες ὄχι γιατί οἱ ἴδιοι δέν θέλουν ἐπαφές μέ Κυθηρίους, ἀλλά γιατί οἱ τελευταῖοι ἔχουν τίς οἰκογενειές τους καί τούς φίλους τους. Οἱ Κυθήριοι ἀναγνωρίζουν ὅτι οἱ μετανάστες βοήθησαν στήν ἀνάπτυξη τοῦ Νησιοῦ - φθηνά συνήθως ἐργατικά χέρια, καί τόνωση τῆς κατανάλωσης καί κυρίως ἐξυπηρέτηση ἀτόμων πού ἀντιμετώπιζαν προβλήματα.

Ὡστόσο δέν παραβλέπουν ὅτι ἐνεργοποιήθηκαν ξενοφοβικά σύνδρομα καί ἕνας ὑφέρπων ρατσισμός σέ μιά μερίδα τοῦ πληθυσμοῦ, ὅπως καί ἀλλαγές στά πολιτισμικά πρότυπα. Τό ζητούμενο εἶναι καί οἱ δύο πλευρές νά προσπαθήσουν γιά μιά ὁμαλή συμβίωση. Ἡ δική μας κοινωνία νά μάθει νά ζεῖ μέ τούς ξένους χωρίς ἀρνητικά στερεότυπα, γιατί στήν ἐποχή μας οἱ μεταναστεύσεις δέν θά σταματήσουν. Καί οἱ γονεῖς μποροῦν νά παίξουν σημαντικό ρόλο στήν ὁμαλή κοινωνική συνύπαρξη ντόπιων καί μεταναστῶν.

Καθώς ἡ οἰκογένεια εἶναι ὁ βασικότερος φορέας κοινωνικοποίησης τοῦ ἀτόμου μέ τή διδαχή καί τό παράδειγμα της ἐγχαράσσει στά παιδιά της πανανθρώπινες ἀξίες, ὅπως εἶναι ἡ ἐλευθερία, ἡ ἀνοχή στή διαφορετικότητα, ἡ ἀντίληψη γιά τά δικαιώματα καί τίς ὑποχρέωσεις πρός τήν πολιτεία καί τήν κοινωνία, ἡ συντροφικότητα, ἡ ἀλληλεγγύη καί ἡ προσδοκία νά δημιουργήσουν καί νά ζήσουν σέ ἕνα κόσμο καλύτερο.

Οἱ γονεῖς ὁφείλουν νά περάσουν στά παιδιά τους τό μήνυμα ὅτι στό σχολεῖο δέν πρέπει νά ὑπάρχουν διακρίνεις, τά παιδιά τους νά συναναστρέφονται τά παιδιά τῶν μεταναστῶν, νά συνυπάρχουν. Ἄν οἱ μετανάστες ἐνσωματωθοῦν στή δική μας κοινωνία, τότε ἐξασφαλίζεται ἡ κοινωνική συνοχή, ἀπαραίτητο στοιχεῖο ἀνάπτυξης καί προόδου.  

 Μετά τήν ὁμιλία ἀκολούθησε ἐνδιαφέρουσα συζήτησις ἐπί τοῦ θέματος.

 

footer

  • Τρίτη 9 Αυγούστου Ματθίου του αποστόλου

  • Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 199 επισκέπτες και κανένα μέλος

  • Εμφανίσεις Άρθρων
    26009442

Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ