ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΤΗΣ 11ης & 12ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017

ageliki leontaraki 12022017 1

Τό  Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2017 στό Πνευματικό Κέντρο Ποταμοῦ καί τήν Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2017 στόΛεοντσίνειο Πνευματικό Κέντρο Κεραμωτοῦ, περί ὥραν 6.30 μ.μ., ἔγινε ἡ μηνιαία Σύναξις τῆς Σχολῆς Γονέων καί Κηδεμόνων. 

Ὁμιλήτρια ἡ Παιδαγωγός Προσχολικῆς Ἡλικίας 
κ. Ἀγγελική Λεονταράκη - Στάθη
μέ θέμα:
« πικοινωνία γονέων καί κπαιδευτικν»

Μετά τήν ὁμιλία ἀκολούθησε ἐνδιαφέρουσα συζήτησις ἐπί τοῦ θέματος.

 Ἀκοῦστε στή συνέχεια τό ἠχητικό ἀρχεῖο τῆς ὁμιλίας :
 

 
Δεῖτε φωτογραφίες ἀπό τήν ὁμιλία στή συνέχεια τοῦ ἄρθρου :

 

Ἄλμπουμ φωτογραφιῶν

 


Εκτύπωση   Email