ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ ΤΗΣ 19ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ, 19 Δεκεμβρίου 2021, ὥρα 5 μ.μ. Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ μετά τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως εἰς τήν Παναγίαν Μυρτιδιωτίσσαν εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας Κυθήρων.

Ἀκολούθως πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά ἡ Σχολή Γονέων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων & Ἀντικυθήρων μέ Ὁμιλήτρια τή Διευθύντρια τοῦ Λυκείου Κυθήρων - Θεολόγο κ.Ἑλένη Μεγαλοκονόμου-Σοφίου, μέ θέμα : «Ἀναζητώντας τό ἀξιακό σχολεῖο στόν 21ο αἰῶνα».


Εκτύπωση   Email