ΚΥΡΙΑΚΗ Ε' ΝΗΣΤΕΙΩΝ - ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ (10-4-2022)

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε' ΝΗΣΤΕΙΩΝ - ΟΣΙΑΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΙΑΣ (10-4-2022)

Ἀκολουθία τῆς Ἱερᾶς Παρακλήσεως εἰς τήν Παναγίαν Μυρτιδιώτισσαν καί Ἑσπερινός
εἰς τόν Ἱερόν Μητροπολιτικόν Ναόν Ἐσταυρωμένου Χριστοῦ Χώρας – Κυθήρων.

Ἀκολούθως, πραγματοποιήθηκε ἡ ὁμιλία τῆς Θεολόγου καί Ἐκκλησιαστικῆς Ὑπαλλήλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας κας Ἰωάννας Καραβοκύρη,
στά πλαίσια τῶν διαδικτυακῶν ὁμιλιῶν τῆς Σχολῆς Γονέων
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Κυθήρων & Ἀντικυθήρω
ν,
μέ θέμα : «Τά βιώματα τοῦ πιστοῦ καί τῆς οἰκογένειας
κατά τήν περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς,
μέσα ἀπό τούς λόγους τοῦ Ἁγίου Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτη».

 


Εκτύπωση   Email